דילוג לתוכן העיקרי

דקדוק

שלום רב
איך קריאת מילים אלו בתלמוד לנוסח יהודי תימן
חיישינן מיירי איירי
האם מבטאים את שני היודיין חי-ישינן מי-ירי
או רק את היוד השנייה שהיא שוא נע ח-ישינן
וכן המילה אביי היא מלעיל או מלרע
תודה רבה מראש לדוקטור

הגיית ישמרך בשיר למעלות

בס"ד
שלום וברכה ד"ר קיסר,
במזמור קכא בתהלים כתוב: ה' יִשְׁמָרְךָ מִכָּל-רָע:
כיצד יש להגות את המילה "ישמרך", האם כשהר' בשווא נח או כשהר' בשווא נע?.
אציין שבמקומנו שמעתי את הזקנים הוגים את הר' בשוא נע אחרי שאת המ' הוגים עם קצת געיא. וחלק מועט אומרים להגות בשווא נח.
אודה להסבר ואם יש הצדקה לאלו ולאלו או שרק צד אחד צודק.

פתח גנוב

שלום וברכה, ידוע אצל התימנים שיש לקרוא מילים בעלות פתח-גנוב כך: 'הבטיַח', 'נניַח'. ולא 'הבטי(אַ)ח', 'נני(אַ)ח' כפי שקוראין רוב העולם. אני שואל לגבי המילה 'מסייע'. לכאורה צריך לקראה כך: 'מסיֵיַע', אלא שזה נשמע מאוד מוזר. האמנם כך? ברוך תהיה

המילה אשרי

לדר' צמח קיסר שלום. בהמשך לשאלה ששאלתי לגבי שווא נע במילה אשרי ( ציינתי זאת בשאלה נפרדת) , הייתי מעוניין לדעת האם יש משמעות שונה למילה אשרי. 1. המילה אשרי כאשר השווא נע. 2. המילה אשרי בקריאה מלעיל. 3. המילה אשרי בקריאה מלרע. תודה איתמר פאדל

Subscribe to ד"ר צמח קיסר