דיוק בנוסח התלמוד התימני

ד"ר קיסר, כנהר שלום,
מדוע השי"ן חלומה במילה "הנשוקה" עפ"י ניקודו של הר"י עמר בסוטה מב עמ' ב?
אשמח אם תואיל להשיב.

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

לאסף, יפה שאלת, והתשובה פשוטה מאוד.
"נשוקה" בשורק, היא זו שנישקו אותה.
ואילו "נשוקה" בחולם היא ערפה שנישקה את נעמי חמותה.
הוכחה לדברינו ראה בתיבה "דבוקה" בשורק, המצויה בסמוך.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪