שאלה בלשון לצמח קיסר

שאלה: 

איך צריך לנקד את המילה "ברכת" עם דגש בכ' או בלי , כדין בגד כפת אחרי שווא מרחף?
האם היא דומה למלכי , דרכי וכדו'.

תודה
וברכת הצלחה למו"ר הרב רצון ערוסי

תשובה: 

השווא שברי"ש בתיבה "ברכת" הוא, ללא ספק, שווא המכונה "שווא מרחף", ולכן עפ"י כללי הדקדוק, הכ"ף התוכפת לו רפויה. למרות זאת ראוי מיד לציין, כי במקרא כל המופעים של "ברכת" הם בדגשות הכּ"ף, כגון: "ברכַּת אברהם" (בר' כח,ד), כלומר, השווא שברי"ש נתפש כשווא נח. ואולם, בלשון חכמים הוגים בני-תימן תמיד "ברכַת" ברפיות הכ"ף, כגון: "ברכַת השיר:" (פס' י,ז), ואכמ"ל.

תאריך: 
21/07/13 י"ד אב התשע"ג
תגיות: 
x

Audio Playlist