דילוג לתוכן העיקרי

לשון המקרא והמשנה בפי יהודי תימן

השיעור הועבר בירחי כלה קיץ התשע"ז במלון לביא