פתח גנוב

שלום וברכה, ידוע אצל התימנים שיש לקרוא מילים בעלות פתח-גנוב כך: 'הבטיַח', 'נניַח'. ולא 'הבטי(אַ)ח', 'נני(אַ)ח' כפי שקוראין רוב העולם. אני שואל לגבי המילה 'מסייע'. לכאורה צריך לקראה כך: 'מסיֵיַע', אלא שזה נשמע מאוד מוזר. האמנם כך? ברוך תהיה

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

בד"כ (ותמיד יש יוצאים מן הכלל) הפתח הגנוב הגוי ע"י בני תימן במילים המשמשות במקרא, כגון: לוֹקֵחַ, מִזְבֵּחַ, שוֹמֵעַ, תַּפּוּחַ ועוד. לעומת זאת, במילים שנתחדשו בלשון חז"ל, אין התימנים מקיימים את הפתח הגנוב, כגון: מַטְבֵּע, מְנַפֵּח, תֵּחוֹח, ועוד. ראה מה שכתבנו בעניין זה באורך בספר "לראש יוסף", ותרווה צמאונך. לשאלתך: התיבה מסייע (המצויה בארמית ובלשון חכמים) הגייתה: "מְסַיֵּיע", ללא קיום של פתח גנוב (ראה ב"ב ו, ע"ב – בניקודו של הר"י עמר). ואיני יודע, מפני מה הגייה זו, ששמענוה הרבה מפי זקני תימן, מוזרה בעיניך.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪