דקדוק

שלום רב
איך קריאת מילים אלו בתלמוד לנוסח יהודי תימן
חיישינן מיירי איירי
האם מבטאים את שני היודיין חי-ישינן מי-ירי
או רק את היוד השנייה שהיא שוא נע ח-ישינן
וכן המילה אביי היא מלעיל או מלרע
תודה רבה מראש לדוקטור

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

חַיְשִׁינַּן - היו"ד בשווא נח, והמילה מלרעית (חַי - שִׁינַּן).
אַבַּיֵי - התיבה מלרעית.
מִיֵּרִּי - היו"ד והרי"ש בדגש חזק, והקריאה מלרע (כגון תענית יג, ע"ב).
אִיַּרִּי - היו"ד והרי"ש בדגש חזק, והקריאה מלרע (כגון יבמות מד, ע"א).

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪