דילוג לתוכן העיקרי

"בהוראת שעה אפילו בימינו ניתן לגזור מוות"

תוכן

"אין צל של ספק שאדם שאמון על מסמכים סודיים והוא כשל ומעד, זה נקרא 'שוגג שעולה לו זדון', זאת משום שאדם מועד לעולם ובמיוחד במסמכים כאלה שהשומר עליהם אמור לדעת באיזו מידה צריך לפקח עליהם".

"על אחת כמה וכמה כשמדובר בחיילת, שעשתה את מעשיה מתוך גישה אידיאולוגית ורצתה לקדם אג'נדה מדינית שהיא מאמינה בה, ניתן להרשיע אותה בריגול".

"ברור שלוקחים בחשבון האם המורשע הוא בעל עבירות בעבר או לא", הדגיש הרב, "אבל כאן אין מקום לשיקול מסוג זה, משום שמדובר פה במעשה אידיאולוגי, מה שעלול לגרום לה גם בעתיד, לחזור על אותה עבירה".

האם מותר להתחבר לאינטרנט אלחוטי ללא נטילת רשות מחברת התשתית?

תוכן

היש בחיבור זה אלמנט של נזק למנוי תוך הכבדה על קצב העבודה שלו באינטרנט?

הניתן להתייחס לעולם האינטרנט כמקום הפקר או זוטו של ים שכל המוצא זוכה ואין חשש לגזל?

האם יש צד להתיר היות ואחרים מתחברים באופן פירטי או שעל כגון זה נאמר:" ליסטים שכמוך כבשוה"?

האם מותר להוריד באינטרנט תוכנה כחלק ממאבק במונופולים?

תוכן

מהם הגדרים של פגיעה בזכויות הקנין, האם אסור לצלם גם דפים בודדים לשימוש האישי?

האם בנסיבות מסוימות מותר לפוסקי ההלכה להתערב בחיי המסחר ולהורות הוראות שמשמעותם פגיעה בעסקים?

באילו תנאים ניתן יהיה לשקול מתן היתר לדבר למרות שזה נראה לכאורה כגניבה?

Subscribe to זכויות יוצרים