דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר להתחבר לאינטרנט אלחוטי ללא נטילת רשות מחברת התשתית?

היש בחיבור זה אלמנט של נזק למנוי תוך הכבדה על קצב העבודה שלו באינטרנט?

הניתן להתייחס לעולם האינטרנט כמקום הפקר או זוטו של ים שכל המוצא זוכה ואין חשש לגזל?

האם יש צד להתיר היות ואחרים מתחברים באופן פירטי או שעל כגון זה נאמר:" ליסטים שכמוך כבשוה"?