דילוג לתוכן העיקרי

השבת אבידה

השבת אבדה - מעשה שהיה. ערב אחד נסעתי וראיתי כיסוי מראה של רכב זרוק על הכביש ליד רכב, ושמתי לב שחסרה למראה כיסוי.
לרגע רציתי לעצור ולהניח את הכיסוי על הרכב אך למשנהו חששתי שאולי בעל הרכב נמצא בסביבה או כל גורם אחר שיצלם או יאמר לבעלים שראה וימסור לו את מס' הרכב שלנו ולכן המשכתי בנסיעתי. בעל הרכב יחשוב שאני פגעתי במראה ויחייב אותי על תיקונה. 
האם הייתי צריך לחשוש שאולי לבעל הרכב יש תקלה עם המראה והוא הניח את הכיסוי על הכביש ולמשיב האבדה ייגרם צער ונזק.
מטבע הדברים יש לכיסוי מראה סימני חיכוך עם מראות רכבים אחרים דבר שיכול לחזק את טענת בעל הרכב שמשיב האבדה הוא הגורם. 

זכייה בספר עבור החברותא

ראובן מגיע מוקדם לבית מדרש בו יש רק שתי גמרות חדשות וכמה ישנות אלא שבקומה שנייה נמצא בית מדרש עם כמה גמרות ישנות. ראובן פותח גמרא חדשה עבורו וגם תופס השני עבור שמעון החברותא. הגיעו עוד אברכים ותפסו שאר הגמרות הישנות בקומה ראשונה ובינתיים שמעון עדיין לא הגיע. לוי מגיע וכבר אין גמרות למטה רק הישנות למעלה — האם מותר ללוי לקחת הגמרא שכבר פתח ראובן עבור שמעון בטענה שאין זכים לאדם במקום שחב לאחרים (כי לוי רוצה הגמרא החדשה וטוען שזה נקרא חוב שילך למעלה וגם יקח גמרא ישנה). והאם כשמגיע שמעון רשאי הוא לתפוס הגמרא החדשה חזרה מלוי בטענה שכבר ראובן זכה בו עבורו?

Subscribe to בין אדם לחברו