הוראה ותלמוד תורה

שלום רב לכבוד הרב איזה דבר צריך לעשות כדי שיועיל לזיכרון ונגד שיכחה?

שו"ת |

שלום מארי! אומר החבר במאמר ראשון, פסקה כ"ז גבי גרים: "... ולא ישתווה עימנו". מארי במקום בהערה 27 מעיר: "איני יודע במה, ולא מה כוונת ריה"ל". הכוזרי, פסקה קט"ו: "... ועם כל זה לא ישתווה המתגייר בדיני ישראל עם האזרח, כי האזרחים במיוחד מוכשרים לנבואה". כלומר, רק האזרחים - לאפוקי הגרים! והנה לנו שוני בין הערת מארי לריה"ל. דריה"ל מפורשות אומר שגר לא יכול להגיע לנבואה ומארי אומר שהוא אינו יודע במה הגר שונה מיהודי! קשה עליי לקבל זאת.

שו"ת |

בס"ד לרב שלום, מתי עמוד האש ועמוד הענן ליוו את עמ"י? האם מתחילת מסעם כשיצאו ממצרים או לאחר קריעת ים סוף,
תודה.

שו"ת |

שיר השירים שלום כבוד הרב קראתי שלקרוא 40 יום רצוף שיר השירים זה עוזר למצוא את הזיווג במהרה. עד כמה שידוע לי שמחצות לילה ואילך זה עת רצון מאד גדול בשמים, האם זה בסדר לקרוא את שיר השירים בלילה? ועוד שאלה כבוד הרב: האם מותר מחצות ואילך לפתוח את ההיכל ולהתפלל תהלים זוהר, וכו׳? כמובן הכל בעמידה. ואני לבד בבית הכנסת אין איתי אנשים. האם זה בסדר ?

שו"ת |

שלום וברכה כבוד מארי רצון כת"ח אשאל
1) האם מותר להניח עדשות מגע? הרי נאמר בגמרא "יד לעין תקצץ". לכן עד היום נמנעתי מכך ואני מניח משקפיים.
2) האם לדעת הרמב"ם מותר לכהן לצאת לחופשה בחו"ל?
3) הציעו לי ללמד ילד תשבע"פ (רמב"ם) תמורת תשלום. אני תלמיד ישיבה. האם מותר לי להענות להצעה או שזה אסור להנות מדברי תורה בצורה זו? ברוך תהיה לעולם תחיה

שו"ת |

לרב שלום, כמה זמן נמשכה מכת בכורות? מה קרה אצל עמ"י בזמן מכת בכורות

שו"ת |

שלום כבוד הרב איך זה שהרמב"ם והרמח"ל חיברו ספרי הגיון, שר' אליעזר הגדול אמר במפורש "ומנעו בניכם מן ההגיון"? (והפירוש הנפוץ האומר שהגיון–מקרא, תמוה מאוד וגם לא מתאים להקשר שבו נאמרו הדברים).
תודה

שו"ת |

שלום עליכם! לימוד תורה: 1 - מה ילמד אדם שמגיע מרקע דתי ועובד במשך שעות היום ורוצה ללמוד 2/3 שעות ביום? אני חשבתי שטוב שילמד תנ"ך ורמב"ם אולם
רציתי לדעת מה הרב חושב. 2 - כמו"כ יש קבוצה של בחורים צעירים שלא כ"כ אוהבים ללמוד. באיזה לימוד הרב מציע למשוך אותם? אני ניסיתי למשכם במשנה תורה כדי שיהיה בסיס לכל התורה אבל הרגישו שזה יבש מדי. דיני תפילה: 3 - כשאין מנין לפני השקיעה ומן הסתם יגיע העשירי 5 או 6 דקות אחרי השקיעה, האם לחכות לעשירי או להתפלל ביחידות? מהי דעת הרמב"ם? מה הדין בע"ש? 4 - האם מותר להעלות לתורה מחלל שבת בפרהסיא? האם מצטרף למניין? תזכו למצוות וה' ישלם פעולכם!

שו"ת |

לרב שלום וברכה .1. כמה היא סאה במידות ליטרים?
2. מצאתי במקום שמטילים מי רגלים חתיכת שיש ועליה חרוט כמו במצבה "לא תחמוד ביררתי בחנויות מסביב של מי זה, לא ידעו אבל אמרו לי איפה החלק השני ומסתבר שאלו לוחות שהיו על ארון קודש. האם הן טעונות גניזה? נאמר "לא תעשו כן לה" אלקיכם".
3. האם מותר לחצות אותן בהכאה בפטיש כדי שיכנסו לארון גניזה?
4. מצאתי בגניזה שתי זוגות תפילין של בהמה דקה - האם מותר לצבוע אותן בצבעוני ולהניח אותן בארון זכוכית לנוי? ברוך תהיה

שו"ת |

בס"ד מה פירוש המילה זקני ישראל? האם הכוונה לזקנים כפשוטו או הכוונה לזקנים–תלמידי חכמים/ רבנים? כיצד בא לידי ביטוי שהם נהיו תלמידי חכמים הרי שהם היו בזמן מצרים לא היה תורה אז איך נעשו תלמידי חכמים?
3. האם זקני ישראל הם תלמידי חכמים צעירים או מבוגרים?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪