ש"צ המחליף עייני"ן באלפי"ן וחיתי"ן בכפי"ן

שאלה: 

שלום לרב
ישנו בחור ישיבה כבן 20 בן לעדה התימנית. עד לפני כשנתיים היה עולה לתפילה ולתורה ומבטא את האותיות כהלכתן. מאז שעבר ללמוד בישיבה אשכנזית התחיל להחליף עייני"ן באלפי"ן וחיתי"ן בכפי"ן. ולמשל בתפילה במקום "שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל ישראל עמך" אומר "שים שלום טובה וברכה כן וכסד ורכמים אלינו ואל ישראל אמך". מצד אחד אנו רוצים להעלות את הצעירים כדי להרגילם ולחנכם ושימשיכו לבוא אלינו ושלא ילכו לבתי כנסת של עדות אחרות, אבל מצד שני אני רוצים שיהיו שליחי ציבור כראוי ושלא יתנו דוגמא שלילית לצעירים מהם. למרות בקשות של חלק מהציבור הוא לא עושה מאמצים לבטא את כל המילים כראוי. האם להמשיך ולהזמינו לתפילה ולתורה או שלא?

תשובה: 

הדבר מצער מאוד. אולם בעוונוינו המרובים, זוהי רעה חולה. ולאו דווקא אצל בני ישיבות. אלא גם ילדים ונערים שלומדים בבתי ספר או במוסדות חינוך שונים, מושפעים מהגייתם של המורים ושל החברים. ויש אפילו הורים תימנים, שכך מדברים. וכלן, עלינו בשום שכל לא לדחותם כלל ועיקר. אלא לקרבם בעבודות אהבה, ובסבר פנים יפות, ובהסברה נעימה ובסובלנות. כי רק לדרך כזו יש סיכוי להצליח, אם לא בכולם, ברובם, ואילו בדרך אחרת, אנו עלולים להפסיד אותם או שיבחרו להתנתק מעמנו, או חלילה ינטשו את החינוך לתורה וכיו"ב, וה' יסייענו במעשי רצונו.

תאריך: 
16/11/15 ד' כסלו התשע"ו
x

Audio Playlist