הוראה ותלמוד תורה

לכבוד הרב,
ישנה סתירה ברמב"ם לגבי גדרי מצוות שמיעה לדברי חכמים - "לא תסור": בספר המצוות ובהלכות ממרים משמע שהמצווה מן התורה לדעת הרמב"ם היא רק כלפי בית הדין הגדול שנמצא בלשכת הגזית. ואילו בהקדמה למשנה תורה הרמב"ם כותב שאנו מחוייבים להשמע לתלמוד מדין "לא תסור" והרי בזמן המשנה והתלמוד כבר חרב בית המקדש ולא היו בתי דין בלשכת הגזית. אז מה הפתרון?

שו"ת |

שלום וברכה למארי ערוסי, רבנו פסק באישות פכ"ד הי"ד שאשה נשואה מחויבת ללבוש בביתה לפחות 'סינר'. מה סינר זה? בירושלמי נאמר שחייבת לחגרו "בין מלפניה בין לאחריה". אך לא מצאתי עוד מידע לגבי הסינר הזה. מארי קאפח סובר שרבנו לא סובר שהסינר הוא מכנסיים תחתונים קצרים, כפרש"י. ולכאורה נראה מהירושלמי הזה שהוא צודק. אם כן מהו הסינר? ברוך תהיה

שו"ת |

לק"י יורנו רבינו הצטברו לי שאלות וקושיות במשנת הרמב"ם ואשמח אם הרב יסייע לי להתיר ספקותיי 1- הרמב"ם כתב בהלכות שמיטה הלכה ראשונה וכל העושה מלאכה מעבודת הארץ או האילנות בשנה זו, ביטל מצות עשה ועבר על לא תעשה ומאידך כתב שאין אסור מהתורה אלא רק 2 אבות ו2 תולדו כמו שבאר בהמשך גם בספר המצוות נראה שיש סתירה לנאמר שם כתב במצות ל"ת רכא "ולמה יצאו להקיש אליהם: מה זרע וזמיר מיוחדין שהן עבודה בארץ ובאילן, אף אני אין לי אלא דבר שהוא עבודה בארץ ובאילן– לא מובן לי שיטת הרמב"ם כלל 2- הרב קאפח בהלכות חנוכה אות כ אמר שאין מקום לשיטת הרמב"ם להוסיף אמירת הלל ביום העצמאות כיוון שאין להוסיף אחרי שאין לנו נבואה

שו"ת |

שלום כבוד הרב,
רציתי לדעת האם בכדי לגשת לבחינות של הדיינות חייב האדם להחזיק תעודת "יורה יורה"? וא"כ האם במקרה ואדם אין לו, אך כן יש לו השכלה תורנית נרחבת, חיבר ספרים וכיו"ב, האם הרבנות תתחשב בכך ותאפשר לו לגשת למבחנים?

שו"ת |

שלום כבוד הרב.
אני נתקל לא פעם ברבנים שמורים הלכה מסויימת לציבור, אך כאשר באים יחידים לשאול אותם באופן פרטני הם מורים להם הלכה אחרת. כדוגמת רבנים שלא מתירים עליה להר הבית, אך כאשר שואלים אותם באופן פרטני הם מתירים.
רציתי לדעת מה דעתך בנושא ומדוע רבנים לא מורים את אותה הלכה לציבור כמו ליחיד.
תודה רבה.

שו"ת |

שלום לכבוד הרב,
1. אודה לתשובת הרב בעניין מקור המשפט "גירסא שינקותא לא משתכחא"
2. האם כבוד הרב הוציא ספר הלכות על הסדר שניתן לרוכשו וא"כ היכן ניתן?
תודה לכבוד הרב נ.

שו"ת |

בס"ד לרב שלום,
1. האם הכוהנים של היום הם כוהנים אמיתיים שכאשר יבנה ביה"מק הם יעבדו שם?
2. האם הכוהנים של היום הם מצאצאי אהרון הכהן?
3. אם הם לא כוהנים אמיתיים אז למה משפחתם הם כהן? ומי בחר בהם?

שו"ת |

שלום לכבוד מארי רצון ערוסי רבי אברהם בן הרמב"ם כתב ש'קיפוף' הוא הנמיה. האם אפשר לסמוך עליו בזיהוי זה, ששכך דעת הרמב"ם, ולברך עליה? (דרך אגב, בדקתי מה מיוחד בנמיה, ומצאתי 2 דברים: כשהיא רוצה לתצפת היא עומדת על 2 רגליה האחוריות (כאדם). וכן היא עושה את צרכיה במקום מסוים ושוב ושוב.) ברוך תהיה

שו"ת |

שלום מארי במקום מושבי יש לנו מניין אחד לכל העדות ובקריאת ההפטרה על ידי נשאלה שאלה כי הרי עדות ספרד ואשכנז קוראים הפטרה מתנ"ך מלא וכן ממגילה על קלף ואני מנהג יהדות תימן לקרוא מחומש או מספר הפטריות -
1. מה המקור לכך
2. אם יש לרב מאמר השתלשלות המנהג אשמח אם יוכל לשלוח לי. בברכת התורה חיילך לאוריתא נאור בשארי

שו"ת |

לק"י לכבוד הרב ערוסי שלום רב וחודש טוב. בבית הכנסת בו אני מתפלל הוצתה השבת מחלוקת בעניין הילד המתרגם את הפרשה, היו מי שביקשו שהילד יעמוד ואבי הילד טען שאין שום חיוב לעמוד ושהילד יכול לשבת - ולאחר מכן כשהמשיכו להפציר בילד לעמוד אביו החליט שהילד לא יתרגם יותר עד ש"הקהל יחזור בו מטעותו".. יש לי שתי שאלות:
1. האם יש חיוב מן הדין שהמתרגם יעמוד בשעת התרגום ומה המקור?
2. אם התשובה לשאלה הקודמת היא חיובית אז האם המתרגם חייב לעמוד סמוך לתיבה (ליד הקורא) או שיכול לעמוד במקומו?
תודה רבה שבוע טוב וחודש טוב

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪