הוראה ותלמוד תורה

שלום הרב, היכן נית למצוא פירוש לאגדתות במסכת חגיגה (פרק אין דורשין), וכן בכלל - היכן ניתן למצוא פירוש לאגדות חז"ל היכן שאין את המהר"ל?

שו"ת |

שלום עליכם הרב.
לדעת הרב קאפח, ממתי אדם רשאי לפסוק הלכות לעצמו?

שו"ת |

שלום עליכם הרב.
האם לפי הרב קאפח, מותר להתידד או לאהוב חרדים שמזלזלים ברבנים מהציונות הדתית, כיוון שהם תינוקות שנישבו, שהרי הם לא זכו לחינוך השקפתי אמיתי, או שמא הם נידונים כאפיקורסים, ואזי הם בגדר של משנאיך ה' אשנא?

שו"ת |

שלום עליכם הרב האם לפי הרב קאפח מותר לגבר בן 18 ללמוד מורה נבוכים, או שמא ספר זה עמוק מידי?

שו"ת |

שלום לכבוד הרב
האם מותר באופן שיטתי להתרים בעבור נזקקים ולהעביר את הכספים למשכורות חודשיות לאברכים? מתוך הנחה כמובן שעת לעשות לה' וכבר התירו לקבל כסף בעבור לימוד תורה. ואף זאת מתוך תקווה ושאיפה שמתוך שלא לשמה יבואו לשמה. וכפי שמארי התיר זאת בתנאי שילמדו את דרך האמת ושידעו וישננו שכל ההיתר הוא משום עת לעשות. ילמדנו רבנו הדרך הישרה הנכוחה דרכו של הרמב"ם ותלמידו הנאמן מארי.

שו"ת |

שלום לכבוד מארי רצון ערוסי הלוי שליט"א, האם נכון להשתתף בשיעור על מורה הנבוכים הנמסר לציבור הכולל גם נשים וגם גברים ללא הגדרת גיל הרצוי למשתתפים? בברכת התורה,

שו"ת |

שלום עליכם הרב.
האם לפי הרב קאפח מותר ללמוד מורה נבוכים בגיל 18?
2. האם לפי הרב קאפח מותר ללמוד ספר היצירה בגיל 18, אם לומד ע"פ דרך רבינו הרמב"ם: להסביר הכל בדרך משל ורמז וללא הגשמה כלפי שמיא חלילה?

שו"ת |

שלום לכבוד הרב,
המנהג המקובל אצלנו במשפחה לברך לישב בסוכה בעת הסעודה, כר"ת וכחלק מהשאמי. לאחר עיון בהלכה, אני מעוניין לשנות כפסק הרמב"ם והגאונים. האם זה אפשרי? ואם כן - האם אצטרך התרת נדרים?
תודה

שו"ת |

שלום, יש לי שתי שאלות בנושא טומאה וטהרה:
1. האם יש על מי ברז / מקלחת דין "שאובים", כך שמי שמתקלח ב3 לוגין נטמא לתרומה?
2. אם מנטרלים את דין "שאובים". האם המים טמאים? הרי אנחנו לא יודעים מאיפה הם באו ומי נגע בהם!
תודה

שו"ת |

שלום הרב!
אשמח לעזרה בנושא הבא: אני צריך לעשות עבודה והשאלות שבהן אעסוק הן: מדוע ראתה לנכון שיטת המשפט ההלכתית לחרוג מדיני הראיות המקובלים בפרשת אישה סוטה? מהי החשיבות הרבה בפרשת סוטה? ואם כבר ניתן לחרוג, מדוע שלא נחרוג מדיני הראיות גם בנושאים אחרים חשובים כגון מציאת רוצח וכדו'? מדוע ראתה לנכון שיטת המשפט ההלכתית לחרוג מדיני הראיות ולהעביר את הדיון הלכאורה משפטי בין בני הזוג למסגרת שאינה משפטית (כהן, בית מקדש, נס)? מה באה התורה להשמיע לנו בעשותה כך? אשמח מאד להכוונה ועזרה בנושא וכן מקורות (בעיקר ) שניתן לקרואתודה רבה!

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪