דילוג לתוכן העיקרי

שימוש בתלמיד חכמים

שלום וברכה
הרמב"ם בפה''מ אבות א,יב כתב שאסור להשתמש בתלמיד חכמים. אבל לא ראיתי שפסק כך במשנה תורה. זו הלכה מחייבת? יש לה גדרים?

על המילים "ודישתמש בתגא חלף", כתב הרמב"ם בפה"מ: "ונאמר בו על דרך הסימן: תלמיד גברא אחרינא, כלומר שאין מותר לו להשתמש בתלמיד חכמים אלא אם כן הוא תלמידו".

תואר רב

יש אנשים שמחזירים מלא אנשים בתשובה, מגיע להם תואר רב?
תלמידי חכמים שחטאו? באיזה רמה שחוטאים מורידים להם את התואר? חטאים של כרת? או אפילו דיבור בתפילה?
יש אנשים עם כוחות ומייחסים להם תואר רב, גם להם מגיע?
מישהו שיש לו תעודת רבנות/דיינות?
יש כלל כל שהוא למי אנו קוראים רב?
תודה רבה!

מלצר המגיש יין

שלום לרב
1) מי שנמצא באולם שמחות והמלצר שאינו חובש כיפה פותח בקבוק יין או מגיש כוס יין. האם על פי דעת הרמב"ם מותר לשתות מן היין הזה?
2) מה מתכוון הרמב"ם בכתבו בהלכות שבת פרק ל' "אבל מחלל שבת בפרהסיה, הרי הוא כעובד עבודה זרה–ושניהם כגויים, לכל דבריהם" לאיזה עניין הוא כגוי? ולמשל אם הוא כגוי האם מותר לרב לחתן אותו עם בת ישראל? והאם על פי דעת הרמב"ם מחלל שבת שהגיש כוס יין מותר לשתות מהיין?
תודה רבה.

Subscribe to הוראה ותלמוד תורה