דילוג לתוכן העיקרי

מתנות לאביונים בספק

אדם שגר במקום שעושים פורים יומיים מספק ופורים יוצא שישי ושבת, האם יכול לתת מתנות לאביונים פעם אחת ביום שישי ואז יוצא שאם באמת צריך לחגוג פורים בשישי אז נתן מתנות לאביונים בשישי ואם בשבת אז נתן בזמן קריאת מגילה שיוצא ידי חובה כמו בני הכפרים שמקדמים ליום הכניסה?

ברכות התורה

שלום לכבוד הרב
רבנו בהלכות תפילה פ"ו ה"י פסק להלכה את הירושלמי הברכות פ"א ה"ה
שצריך לסמוך את ברכות התורה ללימודו כדי שלא יהיו ברכות לבטלה
ומארי שם ציון כז ביאר את דעת רבנו שאם קרא קריאת שמע
אינו צריך לשנות מיד
?שאלתי עד כמה זמן צריך להסמיך את ברכות התורה לק"ש
.תודה רבה

מבוכה ובלבול בעניין פסיקת ההלכה

לכבוד הרב צפניה ערוסי שליט"א
!שלום וברכה

הנני תימני משני הצדדים, ומרגיש מעין מבוכה ובלבול בעניין פסיקת ההלכה. מחד, משפחת אבי שאמי שלפעמים פוסקת כשתילי זיתים, ואליבא דאמת, אין היא מקפידה על שמירת מצוות כהלכתן
ומאידך, משפחת אימי בלדי שנוטה לפסיקת הרמב"ם, אמנם כנ"ל, לא מדקדקת בהלכה
ובכן, כשאני רוצה לדעת איך עליי לעשות, אני מעדיף את פסיקת הרמב"ם ומנהגיהם הידועים של יהודי תימן נ"ע
?האם אני רשאי לעשות כן

!בתודה מראש

זמן קריאת שמע בערבית

שלום לכבוד הרב
איך לכתחילה צריך לנהוג בדעת רבנו בעניין ק"ש של ערבית?
...האם צריך לקרוא ק"ש מיד בצאת הכוכבים כמו שכתוב בגמ (דעת חכמים) כדי שלא יהא אדם בא מן השדה בערב ואומר אלך לביתי?
?או שלכתחילה סובר רבנו כרבן גמליאל שאפשר עד עלות השחר

תודה רבה

Subscribe to הרב צפניה ערוסי