דילוג לתוכן העיקרי

סיום מסכת

לכבוד
הרב צפניה ערוסי שליט"א
שלום וברכה.

א. הניתן לעשות סעודת סיום מסכת בפער גדול מתאריך הסיום?
שואל מתוך מקרה אישי, חרף השנה האחרונה נבצר ממני מסיבות כאלה ואחרות לקיים את הסעודה עם הסיום.

ב. הניתן לקיים סעודה זו בחוה"מ?

תודה מראש!

מתנות לאביונים בספק

אדם שגר במקום שעושים פורים יומיים מספק ופורים יוצא שישי ושבת, האם יכול לתת מתנות לאביונים פעם אחת ביום שישי ואז יוצא שאם באמת צריך לחגוג פורים בשישי אז נתן מתנות לאביונים בשישי ואם בשבת אז נתן בזמן קריאת מגילה שיוצא ידי חובה כמו בני הכפרים שמקדמים ליום הכניסה?

ברכות התורה

שלום לכבוד הרב
רבנו בהלכות תפילה פ"ו ה"י פסק להלכה את הירושלמי הברכות פ"א ה"ה
שצריך לסמוך את ברכות התורה ללימודו כדי שלא יהיו ברכות לבטלה
ומארי שם ציון כז ביאר את דעת רבנו שאם קרא קריאת שמע
אינו צריך לשנות מיד
?שאלתי עד כמה זמן צריך להסמיך את ברכות התורה לק"ש
.תודה רבה

Subscribe to הרב צפניה ערוסי