הוראה ותלמוד תורה

שלום עליכם מורי
1. ברצוני לשאול בנוגע לעץ ששתלתי בגינה לפני כשלוש שנים. האם גיל העץ נחשב משעת השתילה בגינה או משעת שתילתו הראשונה?
2. אם משעת שתילתו הראשונה, האם יש תנאים בנוגע לאופן העברת העץ?
3. היכן ניתן להרחיב את הנושא במשנה תורה של מורי קאפח? בשורות טובות

שו"ת |

שלום עליכם הרב.

שו"ת |

שלום לכבוד הרב
רציתי לשאול שאלה שמציקה לי מאוד אני רואה הרבה מחלוקות חריפות בין רבנים כמו רבני הציונות הדתית לרבנים החרדים וזה מפריע לי מאוד לראות את זה אבל
רציתי לדעת מה דעתו של כבוד הרב האם המחלוקת הזו צריכה להמשך או שצריך לעשות שלום בין הצדדים סוף סוף אני מצטער אם השאלה נראת טפשית אבל זה חשוב לי לשמוע את דעתו של הרב

שו"ת |

שלום למארי כיצד צריך להגות את האות כ"ף כפופה במילה יברכך? בפשטות יש שם שווא נע ולכאורה אמורה להישמע כפתח
תודה רבה !

שו"ת |

יורנו מורנו שאלות בהלכות איסורי ביאה פרק כא, מחילה על אורך השאלות. אך חשוב לי לדעת כדי ללמוד ולהבין.
1. הרמב"ם לא מביא את דברי הגמרא של רבי יוחנן בן דהבאי, מפני מה אלמים, חגרים וכו'. מאידך, רבנו פוסק שאם בעל והוא שיכור, או מתוך מריבה, או שגמר בלבו לגרשה, הבנין יצאו מורדין או עזי פנים או פושעים. מדוע?
2. כנ"ל לגבי אשה חצופה תובעת בפה, ומי שלא שהת שלושה חדשים אחרי מות בעלה, הבנים הן מורדים ופושעים שיסורי הגלות בוריין אותן. מדוע?
3. מה פירוש "יסורי הגלות בוריין אותן"

שו"ת |

שלום הרב האם כהן יכול להטמא לקרובו, שתרם כליה? בברכה,

שו"ת |

אני מעוניין לשאול את המארי רצון כמה שאלות בענין דוד ואבישג:
א. כיצד התירו לדוד להתייחד עם אבישג? ועוד יותר שהרי שם מדובר ששכבה איתו בקירוב בשר ואין זה יחוד גרידא?
ב. קראו לי לבת שבע, משמע שבעל אותה מול אבישג (כראיה) ואין זה צנוע?
ג. הסיפור התחיל כשאבישג בקשה מדוד שישא אותה, הרי דוד זקן בא בימים ויתכן שימות לאחר זמן קצר והיא תישאר אלמנה כל חייה והיא ילדה צעירה, מדוע ביקשה זאת?

שו"ת |

שלום למארי, מארי בפירושו על הרמב"ם, הלכות מכלה וחנוכה, פרק א, הערה כב, מביא את סוגיית הגמרא: אמר ריב"ל, כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו נדון ככרך. עד כמה? אמר ר' ירמיה ואיתימא ר' חייא בר אבא כמחמתן לטבריא מיל. וזהו פסק רבנו, ומימרא זו נכפלה גם בדף ג ע"ב, והכי איתא התם: אריב"ל כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו נדון ככרך. תנא סמוך, אע"פ שאינו נראה, נראה אע"פ שאינו סמוך, בשלמא נראה אע"פ שאינו סמוך משכחת לה, כגון שיתבה בראש ההר, אלא סמוך אע"פ שאינו נראה היכי משכחת לה א"ר ירמיה שיושבת בנחל. וארי"בל כרך שישב ולבסוף הוקף נדון ככפר וכו'.

שו"ת |

כבוד הרב שלום. בתחילת ספר 'מעשה רוקח' ישנו קובץ חידושי הרמב"ם מרבי אברהם בן הרמב"ם מכת"י. האם זהו חיבור המוחזק בידינו כאמיתי לרבי אברהם בן הרמב"ם? האם הרב קאפח זצ"ל ציטט ממנו כמקור?
תודה רבה.

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪