דילוג לתוכן העיקרי

"כתר" שנשר מהשיניים בשבת, האם מותר לטלטלו ולהחזירו למקומו?

האם נחשב למוקצה כ"שברי כלים"?

היש גדרי טלטול מוקצה לאדם החי או לאחד מאבריו?

היש תורת מוקצה בעורלה שהונחה בעפר לאחר ברית המילה?