דילוג לתוכן העיקרי

באילו נסיבות ניתן להקל בבישולי גויים?

מה צריכה להיות רמת מעורבותו של היהודי בתהליך הבישול ע"מ שלא יהיה חשש לאיסור בישולי גויים אף לשיטת הרמב"ם והשו"ע?

האם ניתן להחיל המבחנים ההלכתיים הקלים להתיר איסור פת של גויים גם להתיר איסור בישולי גויים?

כאשר היהודי מרתיח את השמן ופוגם אותו ורק לאחר מכן הגוי מבשל את חתיכת הבשר בשמן הרותח, האם ניתן להגדיר זאת כ"מקצת בישול" להקל?