דילוג לתוכן העיקרי

הכנת סושי בשבת

שלומות לרב
האם לדעת הרב מותר להכין סושי - יפה או גס - בשבת?
מצאתי זאת:
====
שאלה:
האם מותר להכין סושי בשבת?
תשובה:
יש בזה דיעות חלוקות, הנובעות מהבנה שונה בשולחן ערוך.
יש שהקילו (ולמדו זאת מדברי אדמו"ר הזקן לגבי עיגולי דבילה שנאסר רק משום מעמר ולא משום בונה, ולמדו מכך שאין בעיה של בונה).
אך למעשה מהמגן אברהם משמע שכן יש דיני בונה במקרה שמכוון ממש ליפותו ולהשוותו. ולפי זה צריך להחמיר בסושי, שהרי עניין הסושי זה לא רק לאכול כל המרכיבים ביחד, אלא גם הצורה והיופי.
נכתב ע"י הרב מיכאל אבישיד

חימום אוכל

שלום מורי היקר,
מה עשים משפחות עם ילדים כאשר רוצים לחמם אוכל בשבת בבוקר ובצהריים. כיצד ניתן לעשות זאת לפי הוראתו של מו"ר יוסף קאפח? הרי לא יכול לחמם על מיחם אחד.
1.מה עצתך?
2. האם לשים את האוכל לפי שהשעון שבת נדלק ויהיה פטור אבל אסור.

תודה רבה לרב.

Subscribe to שבת