דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר לקבל ממוסלמי חבית יין ביתי כמתנה?

האם ניתן להקל ביין של נוצרים להתיר בהנאה שכן אינם עובדים ע"ז אלא רק "כמצוות אנשים מלומדה"?

בידוע שהמוסלמים מיחדים את שם ה', האם עקב כך תותר שתיית היין שלהם ליהודי?

כיצד מתייחס הרמב"ם למוסלמים ולתורתם למרות שנטשו את העבודה זרה ועברו לאמונת היחוד?