הרב ד"ר רצון ערוסי

גיסי החל לשרת במשרד הביטחון בשירות בטחוני ושירות זה כולל אף משמרות בשבת.
שאלתי היא האם מותר לו לחזור בשבת לביתו בנסיעה ברכב על ידי יהודי (לא קיימים כלל גויים בעבודה זו)?

שבת שלום

שו"ת |

שלום
1 .יהודי תימן קיבלו הוראות הרמב"ם
א. מאחר שראו שמנהגותיהם עולים בקנה אחד ושווים כמו שכתוב בספרו היד החזקה לכן קיבלו אותו עליהם ועל זרעם ?

שו"ת |

שלום
1. אדם המוחזק בכשרות ,נאמנות ,האם מתבטלת חזקת כשרותו על פי עד אחד ?
2.האם בעקבות עדותו של העד חייב השומע לילך לרב המכיר את אותו האדם לשאול עליו אם כשר הוא אם לאו ,נפקא מינא לענין המשך תמיכה במוסדות שבבעלות אותו האדם.

שו"ת |

שלום
1 האם יהיה מותר לתבוע בבית משפט חילוני
א. לו יצוייר כאשר לתובע יש חשש גדול שבענין זה ספציפי לבית משפט החילוני אין נגיעה לאחד הצדדים לעומת ב"ד תורה ?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
₪5.00
מחיר: 
₪45.00
חדש במכון מש"ה!
מחיר: 
₪50.00