הרב ד"ר רצון ערוסי

שלום וברכה.
שמעתי שיעור מפי תלמיד חכם ידוע בעל ידיעות רבות ונרחבות. באחד השיעורים מביא אותו ת"ח אמירה לפיה בספר 'גן השכלים' של ר' נתנאל בירב פיומי יש הוכחות מהקוראן לפיהן מוחמד באמת התנבא ולא היה הוא נביא שקר ולא סותר הוא את נבואות משה, אלא שהתנבא הוא לישמעאלים ולכן אין זה מערער חלילה את תורת משה. אמר אותו ת"ח שהגר"י קאפח זצ"ל אר על כך שהדברים נכתבו מפאת אימת השלטון הערבי באותם הימים.
רציתי לבקש האם כבוד תורתו יוכל לשפוך לי מעט אור על הסוגיה והאם ישנו מקור לדברי הרב קאפח או שמא אלו דברים בע"פ?

שו"ת |

שלום עליכם מארי.
ראיתי שהרב ענה תשובה באתר, וכך כתב: "אישה שאין לה וסת קבוע, צריכה לבדוק עצמה לפני התשמיש, ואם הבדיקה טובה, ישמש".
האם כך הרב מורה הלכה למעשה, שכל אשה שאין לה וסת קבוע [וכך מציאות רוב הנשים בימינו כידוע] צריכה בדיקה לפני תשמיש?
אם כן, האם הרב מורה גם לבדוק אחר תשמיש, כלשון רבנו (פ"ד מאסו"ב הי"ג): "דרך בני ישראל ובנות ישראל לבדוק עצמן אחר תשמיש"?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש על המדף!
מחיר: 
₪50.00
חדש!
מחיר: 
₪97.00
מחיר: 
₪40.00