הרב ד"ר רצון ערוסי

שלום הרב.
1. האם מותר להשתמש במוקצה שלא לצורך כלל? ראיתי שמארי הביא את המ"מ בפכ"ה הל' ב וכך כותבים רוב הפוסקים.(למרות שאני יותר התחברתי לשיטת המתירים ושזה רק אורחא דמילתא.
2.לא הבנתי את דברי מארי שם משום מה הוא מתיר לנקות את השולחן? הוא לא כותב שזה גרף של רעי, אבל מביא שזה "צורך גופו של האדם" ולא הבנתי מה זה?האם תוכל להסביר לי, ומה משתמע מכך למקרים אחרים?האם לצורך הנאתו של האדם יהיה מותר(כסברת ערוך השולחן)שזה כוונתו צורך גופו של האדם?או שמא כוונתו אחרת.
תודה רבה

שו"ת |

שלום וברכה
1.האם מותר להפעיל שעון מעורר מע"ש שיפעל בשבת?אין חשש משמיע קול בשבת?
2.ראיתי שמארי השיב בע"פ שמותר להשתמש במכשירים חשמליים המופעלים ע"י בטרייה.(כמובן שלא מפעילים אור או קול או חום)האם זה נכון?

שו"ת |

שלום
1.האם לישב או להישאר עומד בקדיש

שו"ת |

שלום
1.לשתות בתפילה בזמן הזמירות אחר ברוך שאמר [וכשאינו צריך לברך]

שו"ת |

בס"ד
כבוד הרב , שלום
בבית הכנסת שלנו מתפלל אדם שלאחרונה נתברר לנו כי הוא קראי.
בכל פעם שמאן דהוא דורש ומביא אסמכתאות מהתלמוד או מדברי מדרש הוא מתנגד לדברים וטוען שאין לדברים שחר
ומדגיש שמה שקובע זו "התורה הקדושה".
אדם זה "זוכה" לעלות לתורה אחרי כהן שכן הוא מציג את עצמו לוי, (אין לנו לווים בבה"כ).
אציין כי גם את הברכות לפני הקריאה ולאחריה הוא מברך בעילגות שלא נדבר על שיבוש קריאת הפסוקים.
לאחר שהציבור הבין שמדובר בקראי ( הוא לא מכחיש כשאומרים לו שהוא קראי וגם לא מודה, אך ברור לנו שהוא משתייך לכת הזו).

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
₪40.00
מחיר: 
₪1.00
מחיר: 
₪5.00