שידור חוזר! כולל יום השישי - כ"ד אלול תשע"ד הנחיות ושו"ת הלכה למעשה לקראת שנת השמיטה. הלכה: משנה תורה, זרעים, שמיטה ויובל. 33 צפיות

כותרתמחבראורךתאריך
שידור חוזר! כולל יום השישי - כ"ד אלול תשע"דהרב רצון ערוסי20/09/2014
וידאו! יום עיון לנשים "גאולת הנפש וגאולת הגוף" הרב רצון ערוסי02:15:1018/09/2014
שידור חוזר! גבולות הארץ לדיני שנת שמיטההרב רצון ערוסי02:15:1012/09/2014
שידור חוזר! כולל יום השישי - י' אלול התשע"דהרב רצון ערוסי02:40:0205/09/2014
שידור חוזר! כולל יום השישי - ג' אלול התשע"דהרב רצון ערוסי02:18:0430/08/2014

כותרתמחברתאריך
הנחיות לקראת שנת השמיטה התשע"ההרב רצון ערוסי16/09/2014
איסור נטיעה בערב שביעיתהרב אביעד אשואל15/09/2014
ברכת הרב רצון ערוסי שליט"א לראש השנההרב רצון ערוסי15/09/2014
דברי הרב קאפח זצ"ל לקראת הימים הנוראיםהרה"ג יוסף קאפח זצ"ל02/09/2014
עלון אור ההליכות אלול התשע"דהליכות עם ישראל31/08/2014

כותרתתאריך
כמה שאלות20/07/2014
השקפה20/07/2014
קבלה וזוהר15/07/2014
השלמת מניין13/07/2014
כלי זכוכית 10/07/2014

מכון מש"ה – לחקר משנת הרמב"ם מיסודה של הליכות עם ישראל ע"ר 580096865

ניהול אתר ועיצוב: מוצרי פרסום | הוידאו באתר בחסות שר-לייב שידורים חיים באינטרנט