הרב ד"ר רצון ערוסי

שלום לכת"ר. על פי הבנת הבית יוסף* ברמב"ם כהן הנשוי לגרושה עולה לתורה ולנשיאות כפיים, וק"ו לכהן החי עם גרושה. האם אפשר לפסוק כך למעשה?
*בית יוסף אורח חיים סימן קכח: וכן נראה ממה שכתב הרמב"ם (פט"ו ה"ג) גבי כהן שהרג או שעבד עבודה זרה, ושאר עבירות אין מונעין אותו ומשמע דאע"פ שלא שב מהם קאמר דאין מונעין אותו:
תודה רבה ובברכת התורה.

שו"ת |

ידוע שיש שינויים בספרי תורה שלנו ושל שאר העדות וכן ידוע הדברים שמונה ופוסק רבינו בספרו שפוסלים ספרי תורה והרי הן כשאר... ויצא לי לראות לשון רבינו בשו"ת פאר הדור ששם הוא כותב שאין בעיה לברך על ספר פסול.
שאלתי היא מה להלכה לענין קריאה וברכה בספר פסול או בספרים של שאר עדות.
השם יזכה אותי לקבל תשובה מהרב
ויאריך ימיך בטוב ושנותיך בנעימים עוד ינובון בשיבה.

שו"ת |

בקרוב יתנהל בבדמי ית המשפט לתביעות קטנות דיון בתביעה שהגשתי נגד חברה שספיקה לי מוצר לקוי שגרם להפסד ואובדן רווח .בדיקה שערכתי גיליתי עוד לקוחות שסופק להם אותו מוצר רק שלא היו מודעים לבעיה במוצר שקיבלו .בנוסף ישנם לקוחות שאיתם שוחחתי שההרגשה שלהם שהחברה(ובמיוחד מנהלה)ממש לא בסדר בלשון המעטה .
הדילמה שלי באם יוצע לי פיצוי מלא או חלקי להסכים שפרושו דמי שתיקה ?או להגיע לפסק דין שיתן לכך פירסום כך שעוד לקוחות יתבעו ו....ההתנהלות החברה תתשתפר .

שו"ת |

לכבוד הרה"ג ד״ר רצון ערוסי

רציתי לשאול את כבודו אם יש מצוה לאכול בשר או בשבת או ביום טוב בזמננו. אם כן, האם החיוב חל גם כן על אדם שלא נהנה בכלל מאכילת בשר?

תודה רבה לכבוד הרב
אלישע

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
₪5.00
מחיר: 
₪45.00
חדש במכון מש"ה!
מחיר: 
₪50.00