דילוג לתוכן העיקרי

הצטרפות כופר במניין - איך להתנהג?

לק"י

לכבודו הרב יצ"ו, שלום.

אני מתפלל בבית הכנסת מודרן אורתודוקסית בארה"ב ולאחרונה מצאתי כמה אנשים שכופרים בעיקר ממש. הם הלכו לישיבה וגדלו עם הדת אבל שמעתי מפיהם שהם לא מאמינים שמשה רבנו עליו השלום כתב את התורה או בתורה שבעל פה בכלל (שיש חיוב מן השמים לשמור על הוראותיה). והם באומרים בגלוי לב שהתורה נכתבה על ידיי סופרים רבים במשך תקופות רבות ואין חיוב לשמור המצוות אם מישהו לא רוצה (חס ושלום). יש עוד דברים כאלה אבל אין צורך לרשום אותם כאן. בנוסף הם באופן פעיל מנסים להפיץ כפירה שלהם בקרב הקהילה והיו מוצלחים קצת - רחמנא ליצלן.

יהודי אשר חי עם גויה, האם מותר לצרפו למנין?

תוכן

מהם העבירות שיהודי שעבר אותן נחשב כגוי לכל דבר?

היש להתייחס לעבירה זו בחומרה יתירה גם לאור תיאור הנביאים כאילו התחבר לע"ז?

האם יוכל מחלל קדושת עם ישראל לדור בכפיפה אחת עם הצירוף לכל דבר שבקדושה?

מצווה לקיים דברי המת, האם גם כאשר ציווה חלק מרכושו לקבוצת כדורגל?

תוכן

היש תוקף להוראת שכיב מרע שציווה לתת חלק מרכושו לעובד עבודה זרה?

האם זכתה אותה קבוצת כדורגל בחלק מן הירושה למרות שהם מחללים שבת בפרהסיא?

מה על יורשי המת לעשות באותו חלק מן הירושה שיועד לקבוצת הכדורגל?

חנוכת בית, האם מותר במעמד זה לשחוט תרנגול ותרנגולת על מפתן הבית לשם סגולה?

תוכן

היש לחשוש במנהג זה משום דרכי האמורי?

לשיטת הנוהגים כן, מהו טעמו של מנהג זה שלא הוזכר לא בש"ס ולא בפוסקים?

מהי דרכו של רבינו הרמב"ם  וכיצד נהגו יהודי תימן במעמד זה? 

אמירת "אראלי מרומים" בסליחות

יורנו רבינו, מה יעשה אדם המתפלל בציבור אשר נוהגים לומר פיוט "אראלי מרומים" ופיוט "מכניסי הרחמים"?
האם נכון שיימנע מלאמרם לאור שיטתו התקיפה של רבינו נגד פנייה לאמצעים אחרים מלבד ה'?
האם יש הבדל בין "אראלי מרומים" לפיוט "עשה למען מלאכך" שבו לכאורה אין פנייה ישירה למלאכים?
ומיהם אותם מלאכים שהפיוט פונה אליהם?

בתודה מראש ובברכה.

Subscribe to עבודה זרה