דילוג לתוכן העיקרי

כיבוש בימי יהושע בן נון

רבנו כתב בהלכות תרומות פרק א', הלכה ב': "ארץ ישראל האמורה בכל מקום--היא הארצות שכובש אותן מלך ישראל או שופט או נביא מדעת רוב ישראל...". שאלתי הראשונה היא האם לראש ממשלת ישראל בימינו יש דין שופט?

אם התשובה לשאלה הנ"ל שלילית ומסתבר שאין לראש הממשלה לא דין מלך ולא דין שופט, איזה דין חל עליו?

בהלכות תרומות, פרק א', הלכה ו', לגבי כיבוש יהושע, שהיה כיבוש צבאי, רבנו כתב: "כל שהחזיקו עולי מצריים, ונתקדש קדושה ראשונה--כיון שגלו, בטלה קדושתן:  שקדושה ראשונה--לפי שהייתה מפני הכיבוש בלבד, קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא."

תפילה משותפת של רבנים ושאר ראשי הדתות

1. מה כוונת התפילה המשותפת של רבני ישראל ושאר ראשי הנוצרים ?

2. האם אין סכנה, בגלל הקשר של רבני ישראל לראשי הגויים, שאנו נכהה את ההבדל ביננו לבינם ואז יש סכנת חתנות ?

3. האם לא חל על הגויים שאלת הנביא " היחליף נמר חברבורתיו..", דהיינו שנאת הגוי קיימת ועלינו לעמוד על המשמר ?

 

הכינוס של עשרות ראשי מדינות בירושלים הוא התקיימות דברי הנביאים

תוכן

אחד מחברי בית המדרש שלנו ביקש שניתן התייחסות יהודית יהדותית למאורע הזה של התכנסות של עשרות מנהיגי עולם לירושלים עיר הקודש לרגל 75 שנה לשחרור מחנה השמדה הנוראי אושוויץ.

Subscribe to בין ישראל לעמים