דילוג לתוכן העיקרי

האם יש להתייחס לצלב כאביזר של עבודה זרה?