דילוג לתוכן העיקרי

הצטרפות כופר במניין - איך להתנהג?

לק"י

לכבודו הרב יצ"ו, שלום.

אני מתפלל בבית הכנסת מודרן אורתודוקסית בארה"ב ולאחרונה מצאתי כמה אנשים שכופרים בעיקר ממש. הם הלכו לישיבה וגדלו עם הדת אבל שמעתי מפיהם שהם לא מאמינים שמשה רבנו עליו השלום כתב את התורה או בתורה שבעל פה בכלל (שיש חיוב מן השמים לשמור על הוראותיה). והם באומרים בגלוי לב שהתורה נכתבה על ידיי סופרים רבים במשך תקופות רבות ואין חיוב לשמור המצוות אם מישהו לא רוצה (חס ושלום). יש עוד דברים כאלה אבל אין צורך לרשום אותם כאן. בנוסף הם באופן פעיל מנסים להפיץ כפירה שלהם בקרב הקהילה והיו מוצלחים קצת - רחמנא ליצלן.

משלוח מנות ומתנות לאביונים, האם החיוב חל גם על אשה נשואה וגם על בנים בוגרים הסמוכים על שולחן אביהם?

תוכן

למי תשלח האשה הנשואה ומדוע לא מצינו שהיא שולחת המנות והמתנות מצד עצמה?

האם שותפים חייבים במשלוח שתי מנות לכל שותף  או שמספיק להשתתף במימון יחסי של שתי המנות?

האם ניתן להרבות מעבר לשיעור המנות באופן שהמשלוח מנות או המתנות לאביונים יהיה ברמה משפחתית?

למי שייכות מציאות השותפים- לקופת השותפות או לשותף המוצא?

תוכן

באילו נסיבות ניתן לשייך את הבעלות על המציאה לשותף המוצא ובאילו נסיבות תתחלק הבעלות על המציאה בין השותפים?

Subscribe to שותפות