דילוג לתוכן העיקרי

משלוח מנות ומתנות לאביונים, האם החיוב חל גם על אשה נשואה וגם על בנים בוגרים הסמוכים על שולחן אביהם?

למי תשלח האשה הנשואה ומדוע לא מצינו שהיא שולחת המנות והמתנות מצד עצמה?

האם שותפים חייבים במשלוח שתי מנות לכל שותף  או שמספיק להשתתף במימון יחסי של שתי המנות?

האם ניתן להרבות מעבר לשיעור המנות באופן שהמשלוח מנות או המתנות לאביונים יהיה ברמה משפחתית?