פירות השותפין, מה דינם לגבי מצוות הפרשת תרו"מ?

האם שותפות עם הגוי פוטרת את פרות השותפות מחיוב הפרשת תרו"מ ?

האם רשאי שותף להפריש תרו"מ מפירות השותפין גם ללא נטילת רשות מחברו ?

תאריך: 
13/06/13 ה' תמוז התשע"ג
x

Audio Playlist