צרעת

ב"ה שלום כבוד הרב רצון ערוסי מה הכוונה שראו לובן ואודם במדבר פרק ה ג מִזָּכָר עַד - נְקֵבָה תְּשַׁלֵּחוּ אֶל - מִחוּץ לַמַּחֲנֶה תְּשַׁלְּחוּם וְלֹא יְטַמְּאוּ אֶת - מַחֲנֵיהֶם אֲשֶׁר אֲנִי שׁכֵן בְּתוֹכָם תורה תמימה מזכר עד נקבה - אמר רב נחמן אמר רב, טומטום ואנדרוגינוס שראו לובן ואודם אין חייבין על ביאת מקדש, שנאמר מזכר עד נקבה, זכר ודאי נקבה ודאית, אי (אם) הכי (כך), כי איטמי (נטמא) בשאר טומאות נמי (גם), אמר קרא מזכר - מטומאה הפורשת מן הזכר (נדה כ"ח ב'):
תודה ממשה

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

אלו מראות של זב וזבה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪