פירוש אגדות חז"ל

שלום הרב, היכן נית למצוא פירוש לאגדתות במסכת חגיגה (פרק אין דורשין), וכן בכלל - היכן ניתן למצוא פירוש לאגדות חז"ל היכן שאין את המהר"ל?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

פירושים לאגדות תמצא בספר עין יעקב על אגדות הש"ס, אבל גם רמח"ל וכן בספר כבוד חכמים.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪