דילוג לתוכן העיקרי

תלמידים חכמים שתורתם אומנותם

שאלה

בדיון בקבוצת ווצאפ במשפחה עלתה השאלה:
 כתוב שבכל עיר מניחים עשרה בטלנים ללמוד, ומפרנסים אותם. 
האם גם היום זה תקף? האם דעת מארי היא שאין צורך ביותר מהם בכל עיר ? ומה הכוונה בכל עיר? כל יישוב בארץ?
כוונתי, מה דעת מארי בעניין בחורי הישיבות? אשר תורתם אומנותם? וכן האברכים?  כמובן אלו שבאמת משקיעים את חייהם ואונם למען לימוד התורה. ולא אחרים...
מישהו מהקבוצה הבין שדעת מארי שאין צורך בכל הבחורים הללו.
שילמדו ויעבדו. ולא מגיע להם מהמדינה כמו החיילים למשל.
אשמח מאוד להאיר את עיני ולשמוע את דעת כבוד תורתו בנידון.
 

תשובה

א עשרה בטלנים הם תלמידי חכמים שבטלים ממלאכתם ודואגים לצורכי הקודש של העיר. אין בימינו מוסד כזה. אלא יש נבחרי ציבור שאמורים לטפל בצרכי המקום ויש נציג שאמור לטפל בצרכי הקודש של המקום.

ב כשייסדנו את הכולל בקרית אונו הלכנו למארי ז"ל והוא אמר לנו, עת לעשות לה' הפרו תורתך, אבל שתמיד תמיד האברכים יצרבו בתודעתם שההיתר הוא רק מכח עת לעשות לה' הפרו תורתך. וכך מארי פסק במשנה תורה בהל' ת"ת. עיי"ש.