דילוג לתוכן העיקרי

היש איסור תחומין ביציאה בשבת מגבעת שמואל לקרית אונו או בכיוון ההפוך?

 

האם ההגדרה ההלכתית של גבולות הישוב תואמת בהכרח את הגבולות המוניציפליים של אותו ישוב?

באלו תנאים יש להחמיר באיסור תחומין דרבנן  ובאלו תנאים ניתן להקל מכיוון שישנו קושי להוכיח האיסור?

כיצד באמצעות גושי הבנייה בשטח בין קרית אונו לגבעת שמואל ניתן לחברם לישוב אחד לענין איסורי תחומין?