דילוג לתוכן העיקרי

מהו השיעור המינימלי של המנות לרעים והמתנות לאביונים?

היש איזכור בתלמוד לשיעורי המנות והמתנות ומה פסקו בנדון רבינו הרמב"ם ומרן השו"ע?

האם השיעורים המקובלים כגון: כזית, שווה פרוטה וכיו"ב אינו נראה כלעג לרש ולא כמשמח את המקבל?

כיצד ניתן, מבחינה פרקטית, לצאת ידי חובה של מתנות לאביונים בימינו בשיעור מינימום סביר?