דילוג לתוכן העיקרי

חולה מונשם שהוא בהכרה המאושפז בירושלים,האם רשאי הפריזי לקרוא לו מגילת אסתר?

 

בנסיבות שלא ברור שהאדם החולה יצליח להתמיד בהכרתו לאורך הקריאה, האם הינו בר חיוב בקריאת המגילה?

האם הפריזי שהינו פטור ממקרא מגילה ביום ט"ו באדר רשאי להוציא ידי חובת המוקף החייב בקריאת המגילה?

מה מומלץ,אם כן, בנתונים אלו לעשות ע"מ להפיס את דעתו של החולה?