דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר לרב להורות לשומעי לקחו בניגוד להוראה של רב העיר?

 

"במקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב", האם כלל זה יכול לשמש בסיס להוראה שאינה כדעת רב העיר?

מהי הדרך ההלכתית שיש לפעול לפיה כאשר נראה שרב העיר טעה בפסיקתו לבני העיר?

אלו תוצאות חמורות עלולות לנבוע ממצב של הוראה בניגוד להוראה של רב העיר?