דילוג לתוכן העיקרי

אבל תוך שבעה,האם רשאי לצאת ממקומו ע"מ להשתתף בחופת בנו או בתו?

 

היש להגביל את ההיתר באופן נקודתי כפוף לאיסורים מסויימים החלים על האבל בתקופה זו?

כיצד יש לנהוג בנסיבות מורכבות אלו במיוחד כשארוע זה מלווה באופן טבעי בשירה האסורה על האבל?