שב בערב שבת מבית הכנסת לביתו, האם מוציא את אשתו ידי חובת הקידוש על הכוס?

בתפילת ע"ש יצא י"ח "זכור" ואם כן איפוא חיובו בבית הינו מדרבנן ואילו חיוב אשתו בזכירה הינו מדאורייתא?

"כל ישראל ערבים זה לזה", כלום קטן שחיובו בברכות מדרבנן יכול להוציא י"ח ברכות את הוריו החייבים מדאורייתא?

האם אכן יוצאים ידי חובת הקידוש בתפילת ערבית של שבת ? 

תגיות: 
תאריך: 
14/11/11 י"ז חשון התשע"ב
x

Audio Playlist