דילוג לתוכן העיקרי

ברכת הגומל לאחר מחלת הקורונה

רבים שואלים, האם חולה קורונה שהתרפא , צריך לברך הגומל?
והאם זה תלוי בגיל החולה או במצב החולי שנתקף והבריא ממנו?
כלומר האם קורונה במצב קל או בינוני חייב בהגומל ,
וישנם כאלו שלא נפלו למשכב ממש אלא נתקפו בשיעולים קשים וכל מיני תסמינים , ממתי צריך לברך הגומל

ברכות התורה

שלום לכבוד הרב
רבנו בהלכות תפילה פ"ו ה"י פסק להלכה את הירושלמי הברכות פ"א ה"ה
שצריך לסמוך את ברכות התורה ללימודו כדי שלא יהיו ברכות לבטלה
ומארי שם ציון כז ביאר את דעת רבנו שאם קרא קריאת שמע
אינו צריך לשנות מיד
?שאלתי עד כמה זמן צריך להסמיך את ברכות התורה לק"ש
.תודה רבה

"תבוא מארה למי שאשתו ובניו מברכים לו" האם בכל סוגי הברכות?

שלום לכבוד הרב
בהלכות ברכות רבנו מביא את לשון חז"ל "תבוא מארה למי שאשתו ובניו מברכים לו"
רבנו הביא זאת לגבי ברכת המזון האם הדבר נוגע לגבי קידוש הבדלה ברכות הנהנים וכו'
תודה רבה

ומטעמת אינה צריכה ברכה לא לפניה ולא לאחריה עד רביעית

כבוד הרב

בספר אהבה הלכות ברכות פרק א' הלכה ב' כתוב : " ומטעמת אינה צריכה ברכה לא לפניה ולא לאחריה עד רביעית "
אם יכול הרב טיפה להאיר לי אור על הסוגיא -
1 . האם מטעמת זה גם באוכלים וגם במשקים ?
2 . אם זה גם באוכלים , האם יש לומר שעד שהאדם אינו אוכל עד רביעית אינו צריך ברכה אחרונה או שאינו מברך ברכה אחרונה עד כזית ?
3 . אם זה אינו באוכלים , מה הדין לגבי חיוב ברכות בתחילה ובסוף לגבי אכילת מאכל לצורך טעימה וללא כוונת הנאה ?

Subscribe to ברכות