המעוניין לחנך בנו הקטן לקדש או לברך ברכת המזון באופן שיוציא ידי חובה גם את הגדולים, כיצד יעשה?

 

מהן האפשרויות של הקטן שחיובו בברכות מדרבנן להוציא ידי חובה את הגדולים שחיובם מדאורייתא?

גדול ששמע ברכות ותפילות מתינוק המתלמד, האם יצא ידי חובה אם ענה אמן אחריו?

תאריך: 
15/11/11 י"ח חשון התשע"ב
x

Audio Playlist