אכל פת מתובלת או מבושלת בליל יו"ט הראשון של סוכות, האם יצא ידי חובה?

השביע את רעבונו באכילת פת אורז או דוחן בסוכה, האם פטור מברכה על ישיבה בסוכה?

האם ניתן להשוות בין דיני אכילת פת בליל יו"ט הראשון של סוכות לדיני אכילת המצה בליל הסדר?

אשה ששכחה לומר "יעלה ויבוא" בברכת המזון בליל יו"ט הראשון של סוכות, האם חייבת לחזור?

תאריך: 
13/10/11 ט"ו תשרי התשע"ב
x

Audio Playlist