דילוג לתוכן העיקרי

סוכה

שלום כבוד הרב באחד השיעורים המוקלטים האחרונים ציין הרב כי לא ניתן לסכך תחת פרגולת מתכת העשויה כרפפה כאשר הקורות זקופים .האם ניתן לסכך מעל פרגולה זו דהיינו הקורות זקופים ועל גביהם סיוע קורות עץ מונח הסכך . תודה

שאלות בנושאים רבים לכבוד הרב

ראשית אדרוש בשלום מורי ורבי,
שלום וברכה
מחילה על שאני מטריח את הרב אך תורה היא וללמוד אני צריך..

א. בהקבלת פני הרב בסוכות הרב דיבר על שלוחי מצווה - האם גם בחזרתם לאחר שכבר עשו המצווה נחשבים כך?

ב. הרב הזכיר שמפני השלום יאכל אדם יבול נוכרי אצל חמיו, האם נכון להגיד כן גם לעניין ישיבה ואכילה בסוכה שאינה כשרה לדוג' שמתארח אצל קרוב משפחה ומגלה שהסוכה פסולה ממש?

ג. לגבי דין ברכת לישב בסוכה אם אדם קם באמצע סעודה להגיש אוכל האם יברך שוב? האם באמת מברכים בכל פעם שנוצר הפסק? ואם כן מה גדר הפסק.

Subscribe to סוכות