הכהנים בזמן הזה הינם כהני חזקה ולא כהני יחוס, האם לאור זאת יש לפטור האב ממצוות פדיון הבן?

האם יש לחשוש לגזל בידי הכהן המקבל את דמי פדיון הבן בימינו ?

היש להתייחס למצב זה כספיקא דאורייתא היות וישנה אפשרות שמדובר בכהן מיוחס?

מדוע שונה דין תרומה דאורייתא האסורה באכילה לכהנים דהיום מדין פדיון הבן?

תגיות: 
תאריך: 
22/10/11 כ"ד תשרי התשע"ב
x

Audio Playlist