דילוג לתוכן העיקרי

מהו לולב הסדוק שנפסל והאם רשאי לתקנו ע"י הדבקה?

נחלקה התיומת נפסל הלולב, האם אפילו עלה אחד שנחלק יפסול הלולב?

היש צורך לבצע בדיקות בזכוכית מגדלת ע"מ לוודא שלא נחלקה התיומת?

מהו הסטטוס של לולב שהדביקו את שני חלקיו בדבק?