דילוג לתוכן העיקרי

יוה"כ שחל בשבת, היש דינים מיוחדים בקידוש והבדלה?

 

החייבים לאכול ולשתות ביוה"כ, האם עליהם לקדש על היין טרם אכילתם ? 

מה הטעם שאין מברכים על הבשמים במוצאי שבת בנסיבות אלו?

היש חובה בהבדלה לברך דווקא על נר ששבת במוצאי יוה"כ שהוא גם מוצ"ש?