ברכת "חג שמח" הנפוצה כיום, האם מתאימה גם לימי ראש השנה?

כיצד קבל ביטוי, בנוסחי התפילות, הרצון לבדל בין ראש השנה לבין שלושת הרגלים ?

מהו המקור של ברכת "חג שמח" וכל הברכות הדומות לה והאם הן תואמות את גישת היהדות? 

מהן הברכות המומלצות לימים אלו ברוח היהדות?

תאריך: 
28/09/11 כ"ט אלול התשע"א
x

Audio Playlist