האם מותר בשבת או ביו"ט להניח כלי שיקלוט טיפות המים הנוזלים מן המזגנים? האם מים אלו מותרים בטלטול?

היש להתייחס למים אלו כ"נולד" ואז יאסרו בטלטול בשבת כדין קוביות קרח שהופשרו למים בשבת עפ"י פסק הרמ"א?

מדוע החמירו חכמי ישראל בדין "מוקצה" ו"נולד" ביו"ט יותר מאשר בשבת? 

האם לדעתו של רבינו הרמב"ם חשו חכמי ישראל ל"נולד" גם בנסיבות היווצרות המים בתהליך הפעלת המזגנים?

תגיות: 
תאריך: 
27/09/11 כ"ח אלול התשע"א
x

Audio Playlist