דילוג לתוכן העיקרי

הרב המקרא את החתן בברכת הארוסין, האם אין לחשוש לאמירת שם ה' לבטלה?

מדוע נקבע בהלכה שהיו מקרין במקרא ביכורים את מביא הביכורים והרי יכול לקרוא מתוך ספר תורה (תורה שבכתב)?
באילו נסיבות נוספות מצינו הלכות שנפסקו ע"י גדולי חכמי ישראל, המורות על קרוי אדם אחר בשם ה' ללא כינוי?
היש מקום בימינו,לאור שינוי הנסיבות לכאורה, לעקור ההלכות בגלל שפשטו בקרב עדות אחרות מנהגים אחרים?