נפילת פנים, האם חייבים גם בבית אבל או אף בבית חתנים?

באלו זמנים ובאלו נסיבות אין נופלין על פניהם ואין אומרים תחנון?
מה עדיף, להתפלל במקום שישנו מוהל ולמעט באמירת תחנון או במקום שאין שם מוהל ע"מ שלא להימנע מנפילת פנים?
היש "לקדש מלחמה" על המנהגים השונים שנהגו בנושא זה עדות ישראל?

תאריך: 
30/08/11 ל' אב התשע"א
x

Audio Playlist